Stikkord: kaffekunnskap

Det viktigste verktøyet har du allerede!

Det viktigste verktøyet har du allerede!

Bryggetips, Generell informasjon
Ett spørsmål jeg aldri blir lei av, men som jeg til all stadighet må svare på er : «Hva er det viktigste verktøyet ditt for en god kaffe?» Og selv om svaret av og til kan variere ut fra dagshumør, er det stort sett to gjenstander jeg kommer tilbake til. Men det viktigste for å lage en god kaffe, er enkelt : viljen til å bruke sunn fornuft ! Kvern, vekt, mobiltelefon ? Man kan ikke erstatte grunnleggende kunnskaper med bra verktøy. Det å ha forståelse for at kaffe kan være alt fra den svarteste tjæreblanding, til teaktig, fruktige brygg burde jo nesten være innarbeidet fra barndommen av. For alle som har lekt i sølepytten som unge vet at dess ferskere jord, dess mer smak. Dess mer jord i søla, dess tykkere blir søla! Denne sunne fornuften har mange valgt å sette til side, og handler o