Bommer og manglende parkering = dyrere kaffe ?

Ja, skal man ta demokraten.no sinsak fra 10.oktober bokstavelig, er det ingen tvil om at ringvirkninger av politiske avgjørelser også kan påvirke kaffeprisen. I alle fall i Fredrikstad?


Les hele denne saken på Demokraten.no

Det er innehaveren av kafeene Verdensspeilet og Cactus i Fredrikstad, Maran Baban som kan fortelle Demokraten.no at det etter at kommunen fjernet søndagsparkeringer, har vært merkbar lavere besøk og omsetning. 

Drepen for kos og så sentrumshandel

Det eg først og fremst kos man kutter når man må spare penger. Når det da skal innføres bompenger, mener Baban at dette vil kunne føre til videre nedgang i besøk og omsetning. Med tiden vil det også være utfordrende å kunne opprettholde virksomhet.

Daglig leder ved Verdensspeilet, Ida Grimstad, forteller også om gjester som sier de vil kutte ned på kafébesøkene, men tror flere sentrumsbedrifter vil lide under bommen.

– Kundene jeg prater med sier de også vil kutte ned på handleturer i gågata og Torvbyen. Jeg tror bomringen gir en trist utvikling i sentrum, avslutter Grimstad.

En tanke for andre kommuner?

Det er kanskje på tide at flere kommuner ser nærmere på hvilke tiltak som har faktisk effekt i forhold til bruk av sentrumsområder. At man ønsker å gjøre samfunn bilfrie månikke gå på bekostning av befolkningens tilgang på kaffe til rimelig pris, og helst sentralt. Ved å fjerne parkeringsplasser og innføre bompenger øker man terskelen for at folk skal unne seg en tur på byn, men heller kjører til store kjøpesenter i set som ellers ville vært «ødeland». 

At det vokser frem tettere bosetning rundt kjøpesenter illustrerer også hvordan mennesket foretrekker kort avstand til handel. Ved å sette økonomiske hindre i veien, kan man være med å sette dødsstøtet for sentrumshandelen ?

Christian

Kaffeelsker med kronisk sykdom, som bruker nær sagt all våken tid på kaffe. Har også en evne til å fylle opp disse nettsidene med allskens kafferelatert. Har minst 18 forskjellige bryggeteknikker i eget hjem, og er stadig på jakt etter den «perfekte kaffe». Har også startet eget mikrobrenneri, for å kunne tilfredsstille egne behov.