Kaffereklamer

Opp gjennom tidene har kaffereklamer hatt forskjellige fokus, alt fra kaffedyrking til brygging og historikk. De fleste av oss her til lands er allerede godt kjent med en viss bergenser, men visste du at verdens mest «kjente» kaffefigur faktisk er en oppdiktet kaffebonde fra Colombia?

Juan Valdez figuren begynte å dukke opp i markedsføring fra Colombia (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia) allerede i 1958. Opp gjennom årene har flere personer spilt figuren, men en ting alle har felles, er at de er tidligere kaffebønder og ikke skuespillere. Siden 2006 er det kaffefarmeren Carlos Castañeda som har hatt rollen.

Samfunn i endring

Friele reklame fra 30-tallet

Det er ikke til å stikke under en stol at kjønnsroller, rase og globalisering har påvirket hvordan kaffereklamene har utviklet seg. I dagens samfunn er det et klart fokus på at ingen reklamer skal diskriminere, men det samme kan sannelig ikke sies om reklamens tidlige år.

Man hadde nok ikke sluppet unna med Folgers reklamer i USA på 50/60-tallet i dagens samfunn, men de gir jo et særegent innblikk i hvordan kjønnsrollene har endret seg siden den gang.

Norske reklamer

Også norsk reklame har vært preget av samfunnets utvikling. De aller fleste nordmenn kjenner såvell Ali-melodien som stemmen til Hermann Friele, og vi har vent oss til en jordnær og balansert markedsføring. Gjennom gode reklamekampanjer har nordmenn flest fått en forståelse for at kaffe ikke vokser av seg selv, og det å verdsette bøndene lønner seg.

Så med årene fikk vi en egen «Juan Valdez»

Hva fremtiden bringer av kaffereklamer vites ikke, men jeg er rimelig sikker på at også i fremtiden kommer fokuset til å være på kaffeen, brenneri og håndtverk. Og så er det jo greit å ha et menneskelig aspekt.

Bare se på Kjeldsbergs siste reklame:

Christian

Kaffeelsker med kronisk sykdom, som bruker nær sagt all våken tid på kaffe. Har også en evne til å fylle opp disse nettsidene med allskens kafferelatert. Har minst 18 forskjellige bryggeteknikker i eget hjem, og er stadig på jakt etter den «perfekte kaffe». Har også startet eget mikrobrenneri, for å kunne tilfredsstille egne behov.