Kaffe gjennom Corona

Det var vel ikke til å unngå at når jeg først gjenopptar bloggingen, etter er altfor langt avbrekk, er det med en artikkel om Covid-19. For når det kommer til kaffe, har pandemien følger helt fra avling til brygg. Hvordan har egentlig kaffeverden det gjennom en pandemi?

Det forskes stadig på kaffe og effekten derav

En manns død, den andre manns brød

Det er ikke slik at når en kaffegård, vaskestasjon eller i andre enden kaffebrenneri må legge ned, at det da ikke dyrkes, vaskes eller brennes. Nei, så lenge etterspørselen er der, vil kaffen fortsette å komme. Det som derimot er i endring, er forutsetningene for å lykkes.

For mens de store internasjonale selskapene har kapitalstyrken til å kjøpe opp mange mindre virksomheter og bygge seg sterkere og større, kan de fortsette å tilfredstille etterspørselen. Men til hvilken kost?

De lokale, små kremmerne. Bøndene oh plukkerne deres, som tidligere har hatt eierskap og mulighet til å bestemme over sin virksomhet blir stadig mer avhengig av å levere en god avkastning, fremfor å kunne opprettholde lønninger, sosiale goder og tiltak i sine nærmiljø.

Brenneriene prøver

Mange kaffebrennerier har i årevis gjort sitt aller beste for å opprettholde en direkte sporbarhet mellom produkt og menneskene bak. Det finnes til og med gode eksempler av brennerier som har kjøpt seg inn i gårder, finansiert lokale skoler og tiltak, og bidratt tilbake til kaffemiljøene der den dyrkes.

Nå er det slik at selv om kaffebrenneriene prøver sitt beste, vil man under pandemien ikke kunne reise på besøk eller kontrollere forholdene der kaffen dyrkes. Man er nå prisgitt gode forbindelser og pålitelige leverandører, med lang erfaring og god kompetanse. Dette gjør at det for «nye» brennerier kan være mer utfordrende å sikre tilgang på gode råvarer, som tilfredstiller etiske og moralske krav.

Veien videre

Jeg kommer til å skrive flere saker om pandemien og hvordan den påvirker kaffebransjen. Veien blir til etterhvert som vi går, men om innsikten min stemmer, kan det se ut som det vil bli en periode der vi kommer til å se noen virksomheter forsvinne, men også andre vokse.
De som er fleksible og har mulighet til å vri seg om og tilpasse seg kjappest, vil vinne markedsandeler, mens de som har basert som virksomhet på sosiale arrangement o.l. vil få utfordringer.

Det er ofte én ting som skiller de som lykkes, fra de som går under. Man baserer virksomheten på det som «kan bli» fremfor det som «er». Kreditt og fremtidig inntekt stemmer sjelden i uoversiktlige perioder, og en pandemi er omtrent det mest kaotiske som kan inntreffe. Dessverre vil dette bety kroken på døra for enkelt, men heldigvis vil også andre vokse gjennom og stå sterkere stilt ved slutten!

Christian

Kaffeelsker med kronisk sykdom, som bruker nær sagt all våken tid på kaffe. Har også en evne til å fylle opp disse nettsidene med allskens kafferelatert. Har minst 18 forskjellige bryggeteknikker i eget hjem, og er stadig på jakt etter den «perfekte kaffe». Har også startet eget mikrobrenneri, for å kunne tilfredsstille egne behov.