Hvordan kaffe dreper..

Det er med ikke bare en liten dose vemod jeg må innse at vår kjære, magiske bønne, også er med å ta livet av mennesker. Mennesker som bryr seg. Om miljøet. Ja, for det finnes faktisk steder der miljøaktivister utsettes for de aller mest grusomme handlinger, inkludert drap. Målet er ganske enkelt å avskoget store regnskogsområder, slik at man får plass til å dyrke bl.a. KAFFE. (Og bananer, palmeolje og ikke minst ale frem storfe for kjøttproduksjon.)

Miljøaktivister og urfolk jages

Med hensikt å skape større beitemarker, rapporteres det ifølge Dagbladet at det for urfolk i Brasil har gått så lang at farmere i Brasil har tydd til våpen for å jage bort urfolk fra områder de påstår de eier. Med et korruptsystem, og manglende kontroll over styringsorganer, har Brasil i løpet av de senere årene vært i medias søkelys. Bl.a. har norks myndigheter, blant flere, begynt å granske Brasilianske myndigheteres disponeringer av midler øremerket til bevaring av regnskog. Da er det også betenkelig at det stadig avskoges større områder, for beitemark.

Også andre mindre miljøvennlige produksjonslinjer, denne gang palmeolje, kobles direkte til den illegale aktiviteten. I Filippinene, DR Kongo og flere andre land har det vært en rekke brutale angrep på miljøvernere som har forsøkt å hindre utvikling av plantasjer og produksjonsanlegg. 

Likevel er det urbefolkningene det går hardest utover, om man lytter til FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forst. Han sier  situasjonen med trusler, trakassering og drap på forkjempere for miljø og landrettigheter forsvarer betegnelsen «global krise», og var i fjor i Oslo for å ta opp problemet.

Ikke bare kaffe

Joda, diamanter er fortsatt den enkelte ressurs som tar flest liv, om man går utvinning og produksjon etter i sømmene. Men det at vår elskede kaffe og bananer også er direkte relatert til drap, kan være vanskelig å forstå. Men det er da også viktig å ha en forståelse for hvordan forsyningslinjene i disse bransjene opererer.

Norsk kaffe uten skyld?

De fleste norske kaffehandlere er veldig bevisste i forhold til sourcing av bønner. De aller fleste større kaffehus har etablert langsiktige og god relasjoner til sine leverandører, og jobber ut fra de samme miljøetiske og moralske forutsetninger enhver norsk bedrift skal følge. Det er dog likevel merkbart at mange av de norske kaffebrenneriene er veldig bevisste på miljømessige utfordringer, og søker å oppnå maksimal produksjon med minimale miljøskader.

Christian

Kaffeelsker med kronisk sykdom, som bruker nær sagt all våken tid på kaffe. Har også en evne til å fylle opp disse nettsidene med allskens kafferelatert. Har minst 18 forskjellige bryggeteknikker i eget hjem, og er stadig på jakt etter den «perfekte kaffe». Har også startet eget mikrobrenneri, for å kunne tilfredsstille egne behov.