En alvorlig trussel

Mens alle planter i verden sliter til tider med forskjellige sykdommer, insekter og andre plager, er ikke kaffe unntatt. Den første fulle gjennomgangen av samtlige 124 kjente typer kaffeplanter, viser alvorlige faremoment for over 60 prosent av planteartene! Og det er en mager trøst at vi bare drikker to av disse artene. For disse er også utrydningstruet!

Ingen umiddelbar fare?

Det er en studie fra Kew Botanical Garden, som vekker oppsikt med disse skumle tallene. Forskerne fra Kew har sett på samtlige kaffearter og holdt disse opp mot Verdens naturvernsunions kriterier for utrydningsfare. Tallene viser klart at 75 ville kaffearter er direkte truet av avskogning, sykdom og klimaendringer. Av disse 75 er 13 i “kritisk fare”.

Skummelt også grafisk

Lederen for kaffeforskning ved Kew, Aaron Davies, sier at det i dag ikke er noen mangel på en av verdens mest verdifulle handelsvarer.
Samtidig advarer Davies om at hvis man ikke handler nå, er kaffedyrking i fare i et lengre perspektiv.

Klikk for full størrelse

– Som kaffedrikker er det ingen grunn til bekymring på kort sikt, sier Davies til nyhetsbyrået AFP.

Det gjelder nå både å skaffe nye gener som kan hjelpe kaffeplantene når de blir angrepet av nye bakterier, men samtidig også å hjelpe eksisterende planter å tilpasse seg til endrede vekstforhold på grunn av klimaendringer. For selv om det på verdensbasis er beregnet at rundt 20 prosent av alle planter er utrydningstruet, er det enda verre stelt med kaffe. Med en andel på 60 prosent er derfor kaffe langt mer utsatt.

Økonomisk kollaps?

Dette gjelder levebrødet til mange folk. Mange land er direkte avhengige av kaffeeksport for å opprettholde statsbudsjett, og det anslås at rundt 100 millioner mennesker arbeider på kaffeplantasjer verden over. I tillegg kommer alle som jobber med logistikk, handel og eksport.

Om man så tenker at dette kan medføre økonomisk kollaps, er det ikke de sterkest stilte landene i verden det går utover.

Christian

Kaffeelsker med kronisk sykdom, som bruker nær sagt all våken tid på kaffe. Har også en evne til å fylle opp disse nettsidene med allskens kafferelatert. Har minst 18 forskjellige bryggeteknikker i eget hjem, og er stadig på jakt etter den «perfekte kaffe». Har også startet eget mikrobrenneri, for å kunne tilfredsstille egne behov.