Shadow

20 år med kaffeforskning

Ved ærbødige Harvard Universitetet i de berømte statene, har dr. Frank Hu nylig rundet av 20 års forskning på kaffe, med fokus på hvilke helseeffekter kaffe har. Forskningen har gitt viktige svar på spørsmål om koblingen mellom regelmessig kaffedrikking og essensielle emner som kardiovaskulære sykdommer, degenerative lidelser og til og med selvmord.

Resultatene av forskningen har mange forskjellige tolkninger, men dr.Hu selv står inne for at folk som røyker, ikke vil ha de samme helsefordeler ved regelmessig kaffedrikking. Derimot mener han at det er tydelige positive effekter av kaffe, for folk flest.

210000 mennesker har vært med på forskningsprosjektet siden 1976 og man kan vise til at regelmessig kaffedrikking senker faren for diabetes, kardivaskulære sykdommer og selvmord, for å nevne noe. Hvilket av de mange stoffene i kaffe som faktisk hadde de forskjellige effektene er derimot vanskelig å si. Kaffe er en kompleks drikke som består av mange hindre forskjellige stoffer.

Se Business Insider sin video om studien her: